PernilleSogaard.com

Tilmeld dig nyhedsbrevet

...og få mine 6 bedste tips til, hvordan du tænker ud-af-boksen

Gør idéer til handling

Selv de mest geniale idéer er intet værd, hvis de ikke bliver ført ud i livet. Som coach er min fornemmeste opgave, at tilføre mine kunder værdi. Og hvilken værdi er større end at sikre, at de nye tanker bliver til handling og dernæst til penge? Jeg sælger aldrig teamcoaching uden opfølgende handlingsmøder. Det er en del af pakken, take it or leave it.

Fokus på at skabe flere resultater


Vil du skabe flere resultater som leder? Så start med at investere i dig selv

Du er sandsynligvis en af din virksomheds vigtigste ressourcer. Men investerer du nok i dig selv til at skabe de resultater, der for alvor gør forskellen?

Tør du svare ærligt på disse spørgsmål?

 • Har du svært ved at få gennemført de ting, du sætter dig for ved dagens start?
 • Har du mange intentioner, som strander i hovedet eller i skrivebordsskuffen?
 • Knokler du fra tidlig morgen til sen aften uden at nå alt det, du gerne vil?
 • Oplever du, at driften stjæler din tid – på bekostning af udvikling?
 • Bruger du for meget tid på det, der haster frem for det, der udvikler?
 • Mangler du tid til at føre nye strategier og udviklingstiltag ud i livet?

Bliv mere resultatorienteret gennem Resultatcoaching

Hvis du kan genkende dig selv og din arbejdsdag i nogle af spørgsmålene herover, har du brug for at investere i coaching, der gør dig mere resultatorienteret som leder.

Resultatcoaching styrker din ledelsesprofil gennem konsekvent fokus på handling og gennemførelse af dine strategier. Du får en personlig coach, der har 100 procent fokus på dig og de resultater, du ønsker at skabe.

Resultatoaching styrker dig som leder, så du …

 • bliver bedre til at komme fra intention til handling
 • får mere tid til strategi- og udviklingsaktiviteter i hverdagen
 • er i stand til at få gennemført flere udviklingsprojekter
 • skaber fremdrift og flere resultater
 • fokuserer mere på den ønskede værdi for din virksomhed
 • bliver bedre til at kommunikere mål og visioner til dine medarbejdere

Og på det personlige plan får du …

 • værktøjer til at strukturere og prioritere din tid mere effektivt
 • større motivation og mere energi
 • mere glæde og balance i dit liv

Start processen nu – for din og virksomhedens skyld

Coaching er ikke et quick fix, men en proces, hvor hver session bringer dig nærmere målet. Hvor hurtigt det går, afhænger af dig – dit engagement og din vilje bestemmer farten. Men du vil hurtigt få styr på din personlige dagsorden og finde det, der motiverer netop dig og giver dig energi til at nå de resultater, du ønsker. Du får også struktureret dine visioner og intentioner, så du bedre kan se, hvad der vil bringe dig videre, og hvad der holder dig  tilbage.

Er du klar til at rykke mod resultaterne? Så kontakt mig på tlf. 3131 8086.

You are what you do. A man is defined by his actions – not his intentions!


Anlægsvej 32 . DK-4100 Ringsted . Tlf. +45 3131 8086 . mailping@pernillesogaardpong.com . www.pernillesogaard.com